Anstrangd Situation 5 16×9

En röd linje tvärs över en rinnande
vattenkran. Nu räknas varje droppe.
Undvik att slösa på vatten. Stäng av
kranen.