Huvudförhandling om ökat reservuttag ur Ringsjön

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling 4-6 december om ansökan från Sydvatten angående ökat reservuttag ur Ringsjön. Ringsjön används som reservvattentäkt om ordinarie tillförsel från Bolmen inte skulle fungera. Den nuvarande vattendomen täcker inte framtida ökande reservvattenbehov. Förhandlingarna pågår i Gya Bygdegård, Stehag.

Efter den första dagens förhandlingar presenteras här de dokument som har förevisats för domstolen.

Kontaktperson:
Marie Nordkvist Persson
Kommunikationschef
Telefon: 040-35 15 53
E-post: marie.nordkvist-persson (at) sydvatten.se