Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och översvämningar. Kommunerna ansvarar för att säkerställa att det finns tillgång till dricksvatten och att det är säkert att dricka. 

För att trygga ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter analysera, planera och vidta olika åtgärder utifrån klimatförändringarna. För det behövs kompetens, strategiskt arbete och samverkan.

Nu finns en handbok om hur klimatanpassning kan gå till praktiskt, steg för steg. Den kan användas av dricksvattenproducenter och kommuner för att stärka sin förmåga och säkerställa tillgången till säkert dricksvatten. Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg.

Sydvatten har deltagit i workshops inför framtagandet av handboken.

”Det som är bra med handboken är att den ger stöd till kommunerna att praktiskt och handgripligt kunna börja jobba med dessa viktiga frågor, något som långt ifrån alla kommuner i landet har hunnit med än så länge. Att arbeta enligt handboken kommer ge svar på frågorna om vad som behöver göras i respektive kommun och i vilken ordning”, säger Magdalena Lindberg Eklund, utredningsstrateg på Sydvatten.

Handboken finns i en digital version på livsmedelsverket.se och kan även skrivas ut från pdf. På webben finns ett verktyg att ladda ned där kommunen kan fylla i sina förutsättningar, för att få en överblick och kunna prioritera vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången på dricksvatten i framtiden.

Till handboken på Livsmedelsverkets webbplats