Geofysikmatning3 2022

Instrument för geofysikmätning och personer som röd vid instrumentet