Geofysikmatning2 2022

Tre personer som står i högt torkat gräs och tittar på instrument för geofysikmätning