På följande länk kan du läsa en längre information om studieresan till Alicante som lämnades till Sydvattens styrelse den 30 november 2017.

På följande länk kan du läsa en längre information om studieresan till Alicante som lämnades till Sydvattens styrelse den 30 november 2017.