Algvaktare 2020

Människor som analyserar vattenprover vid Vombsjöns strand