Vår osynliga vattenkonsumtion

Det vatten som vi ser att vi använder varje dag är bara en bråkdel av vår totala vattenkonsumtion. De produkter vi köper har också, i produktionsstegen, ofta krävt stora mängder vatten. Med faktablad över olika produkters vattenbehov blir eleverna introducerade till konceptet virtuellt vatten, får möjlighet att reflektera över vattenfotavtrycket i Sverige jämfört med andra länder och själva komma med förslag för att minska vårt vattenfotavtryck.

 Mål

  • Öka kunskapen om hur konsumtionen i Sverige påverkar vattenresurser globalt och hur skillnaden i vattenfotavtryck ser ut samt kunna reflektera över sin egen indirekta vattenkonsumtion.
  • Förståelse för vad koncepten virtuellt vatten och vattenfotavtryck innebär.
  • Reflektera över orättvisor kring vattenkonsumtion i världen och vilka problem det innebär för befolkningen i produktionslandet om vatten till exportprodukter prioriteras.

Tidsåtgång

45-60 minuter

Material

  • Världskarta
  • Faktablad – skapas av läraren. Här finns förslag på produkter och exempel på ett faktablad. Materialet är på engelska.
  • Papper i A3-format
  • Färgpennor

Workshop

Lektionen börjar med en öppen diskussion i klassen om hur mycket vatten eleverna tror att de använder. Läraren börjar uppmärksamma eleverna på att det också finns en indirekt vattenkonsumtion genom de produkter vi köper. Läraren kan använda en världskarta för att belysa hur en produkt kan produceras i något land, med material från något annat land för att slutligen hamna i Sverige.

Efter den inledande diskussionen delas eleverna in i grupper om 4-6 personer. Varje grupp får en produkt att titta närmare på. Gruppen börjar med att diskutera hur mycket vatten som används för att producera den specifika varan och hur stort vattenfotavtrycket är i det landet. Sedan diskuterar eleverna vad det kan medföra för problem att det ser ut såhär. Är det orättvist att det används så mycket vatten för en vara som ska exporteras till oss, medan befolkningen använder ganska lite vatten? Hur påverkar det landets egen vattenkvalitet och -kvantitet? Varje grupp skriver ned några punkter från diskussionen. Varje grupp presenterar därefter, i helklass, sin produkt och vad de kommit fram till under diskussionen.

Med hjälp av bakgrundsmaterialet, som är på engelska, introducerar läraren sedan konceptet virtuellt vatten och eleverna får möjlighet att komma med idéer och förslag för att minska vattenfotavtrycket. Förslagen skriver läraren upp på tavlan.