August Forskningsprojket Nov2023 2 Kopiera

Vattenståndsmätare under en brygga