August Forskningsprojket Nov2023 1 Kopiera

August Bjerkén sitter på en brygga för att placerar ut vattenståndsmätare.