Vattenkran och vattenglas

Dricksvatten vid strömavbrott

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. För att minska risken för elavbrott i form av förbrukningsfrånkoppling behöver vi hjälpas åt att minska vår elförbrukning, särskilt på morgonen och kvällen. Se information från Svenska Kraftnät här: Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se).

Sydvatten har planerat för att elbortfall ändå kan inträffa och har därför sedan lång tid tillbaka reservkraft för en trygg dricksvattenförsörjning. Det är ändå viktigt att minska risken för strömavbrott genom att spara på el, så att man kan undvika den samhällsstörning det kan innebära på andra sätt.

Sydvatten distribuerar vatten till bolagets delägarkommuner som sedan ansvarar för ledningsnätet inom respektive kommun. Kommunerna har också reservkraft i sin distribution, men vi kan inte svara för i vilken omfattning för respektive kommun.