Sydvatten förnyar utanför Asmundtorp

Strax utanför Asmundtorp, vid väg 17, har arbete inletts med att bygga en ny kammare för vattenmätning.

Den nya kammaren ska ersätta en äldre i syfte att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö för driftpersonalen. Bland annat kommer nedgången till den nya kammaren att göras större och mindre brant. Från väg 17 anläggs en infartsväg för att personalen ska slippa stanna vid den starkt trafikerade vägen.

I kammaren finns bland annat flödesmätare som regelbundet avläses av driftpersonal från Ringsjöverket. Kammaren är en av de så kallade överlämningspunkterna till Landskrona kommun. Det innebär att Sydvatten vid mätkammaren överlämnar vattnet åt Landskronas driftorganisation NSVA som ansvarar för att det distribueras vidare till kommunens invånare.

Entreprenör är PEAB. Byggprojektet genomförs i nära samarbete med NSVA. Den nya kammaren beräknas vara klar 30 september.