Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten. Skärmdump från SVT.se

Alger kan ge renare dricksvatten

Inslag på SVT 8 augusti 2022

Hur skulle det fungera om man använde alger för att rena avloppsvatten så att det går att dricka? Det är frågan bakom en studie som pågår i Lund och Helsingborg. Alger kan också producera djurfoder eller till och med människoföda.

Experimentet pågår ihop med en ny avloppshantering som prövas i Helsingborg. Målet är att återvinna näring och vatten från avloppet. Systemet kallas “tre rör ut” och prövas för några hundra nybyggda lägenheter i Helsingborgs hamn.

De tre avloppsrören innehåller “gråvatten”, det vill säga köksavlopp, “svartvatten” från toaletterna och matrester från en avfallskvarn i köksvasken. I avlopp från både kök och toalett finns ofta fosfor och kväve, som är näring för många arter.

– När vi har näring och vatten kan vi också se om algerna kan användas som reningsfabrik. Och sedan om de kan producera nyttigheter åt oss. Det kan vara som foder till landdjur eller fisk, det kan vara som substrat till biogas, eller till och med som människoföda, säger Kenneth M Persson, professor i vattenreningslära vid Lunds tekniska högskola.

/…/

Se inslaget och läs hela texten här: Alger kan ge renare dricksvatten | SVT Nyheter