015

Schaktmaskin schaktar jordmassor

Här syns skillnaden tydligt: den ljusbruna alven och den svarta matjorden. Här läggs matjorden tillbaka efter att ha varit avtagen under ledningsbyggnationen.