Vetenskapens värld - H2O

Tittartips – Vetenskapens värld på SVT

“Vi måste förstå sambandet mellan vatten och själva livet.”

Se avsnitten “H2O – Nyckeln till allt liv och “H2O – Nyckeln till civilisationen” på SVT, Vetenskapens värld.
Vatten är en beståndsdel i allt liv på jorden och människans utveckling är kopplad till vattnets kretslopp. Vattnet hotas på allt fler platser på jorden samtidigt som behovet av rent vatten bara ökar.
Vetenskapens värld – H2O – Nyckeln till allt liv | SVT Play