Flygbild Bolmen foto Bertil Hagberg

Flygbild över Bolmen