Reportage SVT – Någon i regeringen borde bli en tydlig vattenminister

SVT 29 juli. Kenneth M Persson om att vi behöver hjälpas åt för att få ner vattenförbrukningen.

Lång torka på flera platser i Sverige har lett till vattenbrist. Men vem bör ha ansvaret för vattentillgången i framtiden? En minister i regeringen, föreslår Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära.

Först och främst menar Kenneth M Persson att vi i Sverige behöver hjälpas åt att dra ner på vattenförbrukningen.

– Ingenting säger att vi måste använda 160 liter per person och dygn.

Hör Kenneth M Perssons tankar om vattenbristen och behovet av investeringar kring vatten.

Se även SVTs reportage Vattenbrist på Gotland – tvingar fram kreativa lösningar