JuhaRankinen SVT Juli2022 2

Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen