Vatten, en mänsklig rättighet? – Rollspel om konflikten i Cochabamba, Bolivia

År 2000 riktades världens ögon mot Cochabamba i Bolivia där stora protester utbrutit till följd av privatiseringen av vatten. Genom ett rollspel, som simulerar ett krismöte mellan de olika parterna i konflikten till följd av de storskaliga protesterna, lär sig eleverna om orättvisor kring vatten och om vatten som ekonomisk vara och som mänsklig rättighet.

 Mål

  • Ökad förståelse för de komplexa interaktionerna som finns kring vatten med intressekonflikter, maktrelationer, olika användningsområden och olika sätt att se på vatten.
  • Förståelse för vad vatten som en mänsklig rättighet och ekonomisk vara innebär samt få eleverna att reflektera över orättvisor kring vatten.
  • Öva på att muntligt bygga argument och försvara sin fiktiva rolls intressen inför klassen.

Tidsåtgång

60-90 minuter

Material

Utskrivna papper med rollerna till eleverna.

Övning

Läraren börjar med att introducera klassen till vatten och mänskliga rättigheter samt det sjunde millenniemålet, gällande dricksvatten och tillgång till sanitära anläggningar, med hjälp av bakgrundsmaterialet. I materialet, som är på engelska, finns även exempel på två andra situationer som kan användas för rollspel.

Rollspel i Cochabamba, Bolivia: Privatisering av vatten

Läraren börjar med att berätta om bakgrunden till konflikten i Cochabamba och sedan delas de 11 rollerna ut till eleverna. Här finns rollerna och bakgrundsinformation till konflikten. De elever som inte får någon specifik roll är journalister vars uppgift är att analysera och sammanfatta mötet. Rollspelet ska simulera ett möte i kommunfullmäktige efter de våldsamma upploppen och de många protesterna mot privatisering av vattnet. Efter rollspelet berättar läraren hur konflikten löstes i verkligheten och eleverna får möjlighet att reflektera över fallet i Cochabamba, men också rätten till vatten mer generellt med hjälp av följande diskussionsfrågor:

  • Tycker du att vatten ska vara gratis? Varför? Varför inte? 
  • Är det millenniemål som syftar till att halvera antalet utan tillgång till säkert dricksvatten tillräckligt eller bör målet sättas högre?
  • Är det möjligt att vatten kan vara både en mänsklig rättighet och en ekonomisk vara? Hur skulle du beskriva tillgången på vatten (en begränsad resurs)?