När rent vatten inte är en självklarhet

I Sverige ser vi tryggt och säkert dricksvatten som en självklarhet, men så är det inte i många delar av Afrika. Med hjälp av diskussionsfrågor och två korta filmer får eleverna möjlighet att reflektera över hur mycket vatten de använder, hur vardagen skulle förändras om de inte hade samma tillgång och hur det skulle vara att leva i en del av världen där dricksvattnet kan vara farligt.

 Mål

  • Öka förståelsen för vikten av ett rent dricksvatten för att undvika och förebygga sjukdomar.
  • Öka kunskapen om några sjukdomar som är kopplade till dricksvatten i Afrika och hur kvaliteten på dricksvattnet skiljer sig mellan Sverige och Afrika.
  • Ge eleverna möjlighet att reflektera över sin egen vattenanvändning, värdet av rent vatten för hälsa och välbefinnande samt problem som kan komma av att inte ha tillgång till rent dricksvatten.

Tidsåtgång

ca 90 minuter

Material

Tillgång till dator med internetuppkoppling samt projektor för filmvisning

Övning

Övningen bygger mycket på reflektion och diskussion och görs med fördel i början av en lektion.

Klassen delas in i grupper om 3-4 elever. Eleverna börjar med att diskutera och reflektera över sin egen vattenanvändning under en dag. Varje grupp listar olika sätt de använder vatten, t.ex. till att tvätta händerna, duscha, matlagning, att dricka och till att spola i toaletten. De ska också försöka gissa hur mycket vatten de använder per dag. Diskussion i ca 20 minuter.

 

Efter den första diskussionsomgången, ber läraren eleverna att fördela 20 liter vatten till de aktiviteter de gör på en dag. Hur mycket vatten skulle de exempelvis lägga på en dusch? På att laga mat? För att tvätta händer? Sedan får eleverna reflektera över om 20 liter räcker för att de ska kunna göra allt det de behöver göra. Vilka aktiviteter prioriteras när vattnet ska fördelas? Vilka aktiviteter utelämnar eleverna när de bara har 20 liter att använda under en dag? Diskussion i ca 20 minuter.

 

Efter den andra diskussionsrundan berättar läraren hur vattenanvändningen ser ut i olika delar av världen, exempelvis med hjälp av en karta

Läraren visar också de två korta filmerna Water, The World Water Crisis och Water Changes Everything som handlar om tillgången på vatten i Afrika.

Introduktion till film och filmvisning: 10-15 minuter.

 

Efter filmen följer diskussion och reflektion i helklass utifrån följande frågor:

  • Hur skulle ditt liv förändras om du bara hade 20 liter vatten om dagen?
  • Hur skulle det påverka dig om du var tvungen att hämta ditt vatten själv?

Diskussion i ca 10 minuter.

 

Läraren går sedan över till att diskutera hälsoproblem kopplat till vatten utifrån följande frågor:

  • Hur skulle det kännas om du inte var säker på att ditt vatten gick att dricka?
  • Hur skulle du göra om du inte visste om vattnet var säkert att dricka?
  • Kan du komma på något sätt du skulle kunna rena vattnet?

Diskussion i ca 10-15 minuter.

 

Med hjälp av bakgrundsmaterialet kan läraren sedan fortsätta med en lektion på ämnet vatten och hälsa. Bakgrundsmaterialet är på engelska.