Hur skildras vatten i reklam? – En övning i kritiskt tänkande

Genom fyra korta reklamfilmer får eleverna möjlighet att studera hur media skildrar vatten och analysera vilket budskap reklamen försöker förmedla. Eleverna får också möjlighet att reflektera över om de själva påverkats av reklam gällande flaskvatten.

 Mål

 • Bygga kunskap om vikten av kritiskt tänkande och ge möjlighet att praktiskt öva kritiska tänkande.
 • Möjlighet att reflektera över hur vatten skildras i media, hur det påverkar våra vanor samt vilken påverkan våra vanor i sin tur har på miljön.
 • Förståelse för att även om vatten ofta ses som en oändlig resurs så kan den förorenas så att den blir oanvändbar eller överutnyttjas lokalt.
 • Demonstrera hur vetenskap kan användas som grund för att kritiskt granska mediala budskap.

Tidsåtgång

Ca 60 minuter

Material

 • Tomma vattenflaskor (t.ex. Ramlösa eller Loka)
 • Vattenkannor
 • Dricksglas
 • Tillgång till dator med internetuppkoppling
 • Papper i A3-format till gruppdiskussionerna

Uppgift

Det är bra om eleverna har lite baskunskap om vattencykeln och skillnaden mellan förnybara och ändliga resurser innan lektionen.

Introduktionsövning – Vattentestning

Klassen delas in i grupper med max fem personer i varje grupp. Häll upp vatten från flaskan och från kannan när eleverna ser på och sedan får de testa. Både kannan och flaskan ska vara fyllda med kranvatten. Om eleverna upplever en skillnad är det för att de har en uppfattning om att kranvatten och flaskvatten är olika. Här kan läraren också berätta att vattentestningen är ett exempel på ett vetenskapligt experiment.

 

Reklamanalys

Detta är en övning i att kritiskt analysera information vi får från media, så det är bra om läraren först förklarar lite mer vad kritisk analys innebär, syftet med kritiskt tänkande och hur man kan tänka vid kritisk analys. Ta gärna bakgrundsmaterialet till hjälp. Materialet är på engelska. Sedan visas fyra reklamfilmer med plats för diskussion mellan filmerna. Reklamfilmerna ger exempel på hur vatten skildras i media, både direkt och subtilt.

 

Överkonsumtion/slöseri: Super Soaker

Förslag på vad som kan tas upp i diskussionen: En leksak som använder vatten för skojs skull och användaren verkar inte vara rädd om resursen.  Antyder att vatten är något som det finns oändligt av och som man kan slösa med.

 

Konsumtion:  “Drink Better. Live Better.”

Förslag på vad som kan tas upp i diskussionen: Visar att vatten är livsviktigt men det kan också finnas en antydan till att flaskvatten är bättre än kranvatten med ”Drink Better”.

 

Livsstil: Sunny D

Förslag på vad som kan tas upp i diskussionen: Juice kan ersätta vatten som törstsläckande dryck och skildras som ett hälsosamt val för den aktiva personen.

 

Föroreningar: Roundup

Förslag på vad som kan tas upp i diskussionen: Ett giftigt bekämpningsmedel. Associeras med maskulinitet, djupa röster och cowboys. Antyder att vi kan och bör kontrollera naturen och att det är bättre att skjuta bort ogräset med pistol än att ta bort det för hand eller låta ogräset vara.  Reklamen är inte direkt relaterad till vatten men den visar på hur våra aktiviteter påverkar vattenkvaliteten. Här kan läraren också passa på att berätta om ”försiktighetsprincipen”. Den innebär att om det finns osäkerhet kring en produkts miljöpåverkan bör ett annat alternativ väljas. I detta fall är det säkrare att dra upp ogräset för hand än att använda ett bekämpningsmedel som potentiellt kan påverka vatten och naturen negativt.

Mellan varje film diskuterar eleverna reklamen och dess budskap i sina grupper med hjälp av diskussionsfrågorna nedan. Varje grupp skriver också ned några nyckelord och tankar från diskussionen.

 

Diskussionsfrågor till filmerna:

 • Vad är syftet med denna reklamfilm?
 • Finns det alternativ till denna produkt?
 • Vilka värden associeras med denna produkt? Exempelvis att det inger status att ha eller konsumera produkten.
 • Vad kan de negativa effekterna av produkten vara? (ledning: tänk på vatten och miljön).

När alla filmer visats presenterar varje grupp sina nyckelord och tankar från filmerna inför klassen. Här kan läraren också fråga eleverna vad de tycker att reklamerna säger om synen på värdet av vatten. Som avslutning skriver alla grupperna upp tre punkter de tar med sig från lektionen på tavlan som läraren sedan sammanfattar.