Artikel Hallandsposten 8 juli 2021

Dricksvattenutmaningar samlar forskare vid Bolmen

Utdrag ur artiklar: Hallandsposten 7 juli och Smålänningen, 8 juli 2021.

Ur Hallandsposten 7 juli 2021 – Av Hanna Nordemark.

Bolmen ska ge svar om brunt vatten

Precis som många andra sjöar och vattendrag blir Bolmen allt brunare. För att förstå hur fenomenet kan påverka sjöekosystemen inleds nu ett forskningsprojekt där olika framtidsscenarion iscensätts.

Många sjöar och vattendrag – såväl i Sverige som i andra länder – blir allt brunare. Genom ett nytt forskningsprojekt vid Sydvattens forskningsstation i Tiraholm ska forskare och doktorander nu försöka ta reda på hur denna process – den så kallade brunifieringen – kan komma att påverka sjöekosystemen på längre sikt.

– Vi tittar på hur brunifiering påverkar näringsväven i sjön, och med näringsväven menar jag bland annat bakterier, djurplankton och alger, säger Antonia Liess, forskare vid Högskolan i Halmstad.

Antonia Liess, forskare vid Högskolan i Halmstad

Antonia Liess, forskare vid Högskolan i Halmstad. Foto Hanna Nordemark, Hallandsposten

Att vattnet blir brunare beror på ökade halter av löst organiskt kol. Hur länge det har pågått är svårt att säga men det rör sig om många år, menar Antonia.

– Till exempel har jag hört att Linné beskrev Bolmen som en klarvattensjö, vilket är svårt att tro nu, säger Antonia.

Klimatförändringar ligger bakom

Exakt vad som driver brunifiering är inte helt klarlagt, men det mesta tyder på att det främst är två saker som bidrar till fenomenet. Den ena är skiftningar i markanvändning i närheten av sjöar och vattendrag och den andra är ett förändrat nederbördsmönster till följd av klimatförändringar.

/…/

Läs hela artikeln: Brunt vatten i sjön Bolmen | Hallandsposten


Ur Smålänningen 8 juli 2021 – Av Moa Palmgren.

Dricksvattenutmaningar samlar forskare vid Bolmen

Under fem veckor kommer flera forskare samlas vid forskningsstationen i Bolmen för att se hur brunifiering och övergödning kan komma att påverka vattnet.

Juha vid meskosmerna

Juha Rankinen, föreståndare på forskningsstationen på Bolmen, visar sensorerna som ligger i minisjöarna. Bild: Moa Palmgren

– Vi vill se hur sjön kan utvecklas under olika förhållanden. Det är lite som att ta tempen på sjön för att försöka lista ut hur dens framtid kommer att se ut, säger Marie Nordkvist, kommunikationschef på Sydvatten.

Bolmen är en viktig sjö, inte bara för de i närheten, men även för Skåne då mycket av deras dricksvatten tas upp från sjön. Därför vill Sydvatten ta reda på vilka utmaningar som kan ske i framtiden med sjön.

Meskosmer i närbild

Det finns runt 25 minisjöar på stationen och i dem testat olika nivåer av brunifiering och övergödning. I denna minisjön har brunifieringen blivit drastiskt ökad. Bild: Moa Palmgren

– Vi genomförde ett brunifierings experiment år 2018, men det var ett speciellt år för att det var så torrt, så nu vill vi se om vi får samma resultat. Men det här är också första gången som man experimenterar med vad som händer med en sjö som är brun och övergödd samtidigt så det är otroligt spännande forskning, säger Juha Rankinen, föreståndare på forskningsstationen på Bolmen.

/…/

Läs hela artikeln: Dricksvattensutmaningar samlar forskare vid Bolmen (smalanningen.se)