Deborah2.1

Deborah Dupont studerar grafer på datorskärmen