Hur möter vi framtidens vattenutmaningar?

Det är temat för en seminariedag som arrangeras av Sweden Water Research 27 november.

Ur programmet:

Samarbete för forskning – Hur får man tre organisationer med totalt 18 kommuner att arbeta tillsammans? Hedersordförande Emmanuel Morfiadakis och styrelseordförande Magnus Jälminger berättar utifrån sina erfarenheter med Sweden Water Research.

Industridoktorand Sandy Chan berättar om sin forskning kring biofilmer i infiltrationsbäddar.

Anna Thomasson från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet talar om olika organisationsformer och jämför samarbete i regioner med enskilda kommuners verksamhet.

Representanter för Orbital Systems berättar om teknologin bakom världens mest effektiva dusch som sparar över 90% vatten och 80% energi.

Mer information och anmälan.