WIN – en accelerator i branschen

Water Innovation Accelerator (WIN) är en satsning av näringslivet, forskarvärlden och den offentliga försörjningssektorn för att tillsammans möjliggöra innovationer i högt tempo. Verksamheten startade i december 2011 som en modern inkubator med syfte att driva nyföretagandet snabbt i acceleratorform.

WIN ska fånga upp och kanalisera initiativ från idéstadiet fram till bärkraftiga företag inom vattenbranschen. Genom att föra samman akademisk kunskapsmassa med ledande aktörer från vatten- och avloppsbranschen kan innovationer utvecklas i en skräddarsyd acceleratorprocess för vattenföretag. Företagen erbjuds en plattform för tidig marknadskontakt, kapitaltillförsel och uthålligt samhällsbyggande. Ambitionen är att utvalda företag ska få hjälp under 2 år med möjlighet till snabbt utträde.

WIN vill särskilt attrahera avknoppningar från industrin, inte minst den del som är styrd av offentliga huvudmän. Genom samverkan med Ideon Innovation finns en redan etablerad och värdefull närhet till universitet, högskolor och forskningsvärlden.

Vattenacceleratorn är ett initiativ från Sydvatten och drivs inom ramarna för Ideon Innovation som en projektplattform inom det globala innovationsarbetet. Finansiärer är Sydvatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), VA SYD, Eslövs kommun, SWECO, Kemira Kemi AB, SWECO Environment AB och Xylem AB.

Läs mer om WIN här.