De första rören till Sydvattens nya råvattenledning har levererats till Ringsjöverket. Foto: Sydvatten

Överblick

Sydvatten planerar att investera 2,5 miljarder kronor på ny- och utbyggnad under en tioårsperiod. För detta krävs många och stora projekt. På dessa sidor kan du läsa om några av våra projekt.

Här presenteras också projekt av mer strategisk utredningskaraktär som “Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället”.