Förstärkt dricksvattenförsörjning till Landskrona

Sydvatten förstärker dricksvattenförsörjningen till Landskrona genom att bygga en andra ledning samt en ny kammare till staden. Arbetet sker genom två entreprenader från januari till oktober 2018.

Först delen är att bygga en ny kammare för att mäta vattnet samt att fördela vattnet mellan de två vattenledningarna. Kammaren byggs i anslutning till Kopparhögarnas koloniområde. Byggstart är i januari och största delen av arbetet ska var klart i maj.

Andra delen är en ny vattenledning ifrån den nya kammaren till Tullstorpsvägen. Arbete startar i april och största delen av arbete ska var klart i juli.

Det sista i entreprenaderna kommer att ske september till oktober och det är mestadels att återställa området till ursprungligt skick.

I samband med entreprenaderna kommer entreprenören att nyttja Gång O i koloniområdet.

NSVA arbetar att renovera tryckstegringsstationen och mer information om deras arbete hittar ni på www.nsva.se/driftinfo

 


Kontaktperson

Staffan Björk

Projektledare

010-515 10 82

staffan.bjork@sydvatten.se