Fokus Vombsjön logo

Välkommen på informationsmöte med Fokus Vombsjön 10 juni kl 17.30

Nu presenterar vi våra resultat för projekt Fokus Vombsjön samt vårt planerade arbete framöver!

Välkommen att ta del av projektets resultat och slutsatser som två års arbete har gett. Vad har vi studerat, vad har vi kommit fram till och hur går vi vidare med det vi vet idag? Hör bl.a. forskare Karin Rengefors berätta om algblomningarna i Vombsjön och det givande samarbetet med allmänheten för provtagningar. Ta del av våra nya kunskaper om fiskbeståndet baserat på provfiskeresultat, vårt arbete med miljöövervakningen av Vombsjön och andra studier om Vombsjöns mående.

Datum: 10 juni
Tid: 17.30-19.00
Digital plattform: Teams
Anmälan: Senast 8 juni till christian.magyaralsterberg@lund.se – Ange namn på deltagare vid anmälan.
Kostnadsfritt!

Varmt välkommen!
/Arbetsgruppen för projekt Fokus Vombsjön

Välkommen att ställa frågor till projektledare Linda Parkefelt på linda.parkefelt@sydvatten.se eller till bitr. projektledare Christian Magyar Alsterberg på christian.magyaralsterberg@lund.se