Sydvatten inleder försök med Cirkulär upphandling

Vi söker leverantörer inom ventilationsbranschen som har cirkulära erbjudanden eller som tillsammans med oss vill utveckla sådana.

Vår verksamhet har en viktig funktion i samhället och därför är det av vikt att vi bedriver den på ett hållbart och framtidssäkrat sätt. Genom att efterfråga och ställa krav på hållbarhet i våra upphandlingar är vi också med och påverkar också vår leverantörsmarknad i en framtidsäkrad riktning.

Nu vill vi lära oss hur vi kan tillämpa krav på cirkulära produkter och tjänster i upphandlingar. Vi har valt ut ett underhållsprojekt på Ringsjöverket som vårt testfall. Styrsystemet till ventilationsanläggningen i Äktabodens pumpstation börjar bli föråldrad och behöver bytas ut. Anläggningen fungerar men möjlighet att reparera och underhålla utrustningen begränsas av tillgång på reservdelar. Utrustningen behöver bytas ut innan den går i sönder.

Vi vill nu ta reda på mer om marknadens mognad och erbjudanden genom en RFI (Request for Information) till marknaden. Svaren kommer att ligga till grund för en ev. upphandling med cirkulära krav. I RFI’n beskriver vi också vad vi menar med cirkulär upphandling.

Rent konkret kan det i ett cirkulärt erbjudande om ventilationsutrustning i Äktaboden t ex innebära:
• Minska mängden material som används i produkten totalt
• Minska mängden jungfruligt material genom att använda återvunnet material.
• Förlänga livstiden och/eller återanvändbarhetet genom bland annat design för reparerbarhet och tillhandahållande av reservdelar, ev. tillsammans med kontrakt för underhåll och reparation.

Svar önskas senast den 2020-08-20. Du hittar RFI’n här.

Har du idéer eller kontakter på företag som kan vara intresserade? Sprid då gärna sprida detta vidare, eller förmedla kontakterna till Anders Sandell eller Jenny Åström.