Är du gymnasielärare? Vill du åka med dina elever på en tvådagars vattenkurs, helt gratis? I så fall ska du söka stipendiet Tänk H2O! Under två intensiva dagar vid sjön Bolmen i Småland arbetar elever och lärare vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter.

Drick kranvatten riktar sig till lärare och elever på högstadiet. Här finns färdiga, målanpassade lektioner om vatten. Drick kranvatten är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 delägar­kommuner. Syftet är att öka kunskapen kring kranvatten.

Nu finns en egen webbplats för Forskningsstation Bolmen. Du hittar den på www.forskningsstationbolmen.se . På sidan kan du bland annat läsa om vad som händer på…

Den 22 mars är sedan 1992 Världsvattendagen. Dagen infördes av FN för att uppmärksamma vattenfrågan världen över. Sydvatten firade i år tillsammans med gymnasieskolan Spyken…

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Men vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna…