Sjönivåer och status – vår/sommar 2020

19 maj 2020

Vattennivåer

Sydvatten producerar dricksvatten från ytvatten och kommer från sjöarna Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Nivåerna i dessa sjöar, samt för Ringsjön som är vår reservvattentäkt, är normala för årstiden. Den regniga hösten och vintern gjorde att sjöarna fyllts på och trots att våren varit lite torrare än normalt har det inte påverkat sjönivåerna.
I dagsläget ser vi inte att där är någon risk för vattenbrist i de kommuner som får vatten från Sydvatten. Kommunerna Båstad och Skurup är delägare men är ännu inte anslutna till Sydvattens distributionsnät och där kan situationen vara en annan.

Hållbar vattenanvändning

Trots att vi har gott om vatten bör vi inte slösa med dricksvattnet. Vatten är vår viktigaste naturresurs som vi bör hantera varsamt av flera anledningar. Dels går det åt en hel del energi för att rena det, dels blir vi blir fler människor som ska dela på vattenresursen, dels kommer klimatförändringarna att ha en påverkan på vattentillgången på lång sikt.
Det vatten som finns på jorden är samma vatten som fanns under dinosauriernas tid. Vattnet på jorden förnyas alltså inte och därför är det viktigt att vi vårdar denna fem miljarder år gamla resurs som håller vår jord vid liv.

Reglering av sjönivåer

Något som kan vara bra att känna till är att de tre sjöar som är våra vattentäkter är reglerade av olika anledningar. Bolmen regleras för vattenkraftsändamål medan Ringsjön och Vombsjön regleras av Sydvatten för dricksvattenförsörjning. Regleringen sker enligt bestämmelser i vattendomar och påverkar sjöarnas vattennivåer. Vattendomarna är utformade med hänsyn till djur- och växtliv i och kring sjöarna.

Grundvatten

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och SMHI rapporterar löpande om grundvattennivåerna i Sverige. För april och maj rapporterar de att grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Grundvattennivåerna påverkar inte Sydvattens vattenproduktion.

Läs gärna mer om hur du använder vattnet hållbart på sydvatten.se/varjedropperaknas

Läs mer om grundvattennivåerna på SGUs hemsida sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer