Bolmen Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Klimatsäkert vatten

– behov och lösningar för medborgaren och samhället

Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare, vilket gör vattenresursen permanent mer sårbar. Många intressen gör anspråk på samma vattenresurs och ställs emot varandra. Samtidigt saknas adekvata former och medel för att hantera situationen, som avslöjar brister i hur vattenresursen förvaltas, med avseende på lagstiftning, finansiering, ansvarsfördelning, samordning och styrning.

Det saknas helhetsgrepp om vattenfrågan, samtidigt som läget snabbt blir alltmer akut. För att säkra vattenförsörjningen för samtliga intressenter, idag och för framtiden, krävs ett omtag.
Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Därför genomlyser vi nu vattenfrågan ur en mängd samhällsperspektiv, utifrån behov, förutsättningar, hinder, konflikter och möjligheter, idag och i framtiden. Utredningen kommer att vila på intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv, samt litteraturstudier och erfarenheter från andra länder. Utredningen kommer att publiceras sommaren 2019 och presenteras bland annat i Almedalen.

En av de vi intervjuade var Elin Gustavsson, Tjänstgörande statsrådsersättare i Riksdagen (S). Hon ställer sig frågorna; vad kan vi göra här och nu och vad behöver vi göra långsiktigt?  Hon menar att vi behöver ta ett större ansvar för vattenfrågan, nu och i framtiden, men att varken staten eller enskilda aktörer kan ta hela ansvaret. Lyssna på intervjun med Elin Gustavsson i filmklippet nedan.

Elin Gustavsson, Riksdagen (S)

Elin Gustavsson, Riksdagen (S)

En annan person vi pratat med är Bengt Persson, vd på Foodhills. Han menar att systemtänk är ett nyckelord för att lösa våra samhällsutmaningar och att Foodhills vision är att bli ledande i system för cirkulär livsmedelsproduktion och vattenfrågan blir då central. Klicka på bilden och hör honom prata om vattenfrågan.

Bengt Persson, vd Foodhills

Bengt Persson, vd Foodhills

Vi träffade även Anna Schreil, VP Operations, och Peter Neiderud, Director Supply Chain, Quality and Environment på The Absolut Company. De menar att alla behöver vatten och att samarbete i hela kedjan är A och O för att lösa vattenfrågan. Men att arbeta tillsammans ger också andra värden. Klicka på länken nedan för att hör dem utveckla resonemanget.

AnnaSchreil & Peter Neiderud - The Absolut Company

Anna Schreil & Peter Neiderud – The Absolut Company

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet bedriver spännande forskning kring kommunsamverkan och krishantering. Hennes rapport ’Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner’ finansierad av Svenskt Vatten Utveckling har just släppts. Vi har träffat henne för att höra hur initiativet Klimatsäkert vatten kan dra nytta av hennes erfarenheter från det arbetet.

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Vi träffade Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska branschorganisationen inom VA, DANVA. Hör honom prata om att det i Danmark finns en tydlig och gemensam prioritering av vattenresursen samt hur det fungerar i praktiken.

Claus Vangsgaard, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

En av de intervjuer vi gjorde var med Marcus Hoffman, expert vatten och växtnäring på LRF. Hör honom prata om hur lantbruket påverkas av av variationen i vattentillgången.

Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

Vi pratade även med Kristina Yngwe, riksdagsledamot samt ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Klicka på bilden nedan och hör hur viktig hon tycker att vattenfrågan är, samt att den måste hanteras ur ett brett hållbarhetsperspektiv även politiskt.

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Vi har även pratat med Johan Persson, VA-chef på Simrishamns kommun. Klicka på bilden nedan för att höra honom prata om att  finansiering och lagstiftning måste hänga med för att vi ska kunna få till den innovation som krävs och möta framtidens utmaningar med vattenresursfrågan.

Johan Persson, VA-chef Simrishamn

Johan Persson, VA-chef Simrishamn

Vi träffade Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Klicka på bilden nedan för att höra henne berätta om att vattenresursfrågan nu  är en prioriterad fråga för många näringar i Sverige och att livsmedelsindustrierna tar frågan på allvar.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsforetagen

Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen

Hör även vad Jakob Granit, GD på HaV säger om vattenresursfrågorna i Sverige:

Jakob Granit, GD HaV

Jakob Granit, GD HaV

Nedladdningsbara dokument


Kontaktperson

Marie Nordkvist

Kommunikationschef

010-515 10 60

marie.nordkvist@sydvatten.se