Bolmen Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Klimatsäkert vatten

– Hur ska vattnet räcka till allas behov? Och vem ser till att det räcker?

Sydvatten, LRF och Länsstyrelsen Skåne ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare, vilket gör vattenresursen permanent mer sårbar. Många intressen gör anspråk på samma vattenresurs och ställs emot varandra. Samtidigt saknas adekvata former och medel för att hantera situationen, som avslöjar brister i hur vattenresursen förvaltas, med avseende på lagstiftning, finansiering, ansvarsfördelning, samordning och styrning.

Det saknas helhetsgrepp om vattenfrågan, samtidigt som läget snabbt blir alltmer akut. För att säkra vattenförsörjningen för samtliga intressenter, idag och för framtiden, krävs ett omtag.
Sydvatten, LRF och Länsstyrelsen Skåne ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Därför genomlyser vi nu vattenfrågan ur en mängd samhällsperspektiv, utifrån behov, förutsättningar, hinder, konflikter och möjligheter, idag och i framtiden. Utredningen kommer att vila på intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv, samt litteraturstudier och erfarenheter från andra länder. Utredningen kommer att publiceras sommaren 2019 och presenteras bland annat i Almedalen under Almedalsveckan.

Klimatsäkert vatten i Almedalen

Välkomna på ett seminarium där vi diskuterar vattenresursen ur ett brett samhällsperspektiv med förslag på lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

När: onsdag den 3 juli kl. 8.30-10.00 (frukostfika serveras från kl 08.00)
Var: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4 i Almedalen
Medverkande:
Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten
Lena Söderberg, GD, SGU
Annica Sohlström, GD, Livsmedelsverket
Anneli Hulthén, landshövding, Skåne
Kristina Yngwe, riksdagsledamot (c), ordf. Miljö- och jordbruksutskottet
Glenn Oredsson, styrelseledamot, LRF Skåne
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Sara Sundquist, näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen
Ilmar Reepalu, ordförande, Sydvatten
Jörgen Johansson, VD, Sydvatten
Jenny Åström, konsult, ÅF
Moderator Mia Odabas

Röster för klimatsäkert vatten

Hör vad Jakob Granit, GD på HaV säger om vattenresursfrågorna i Sverige:

Jakob Granit, GD HaV

Jakob Granit, GD HaV

Vi pratade även med Lena Söderberg, Generaldirektör på SGU, och hon menar att olika aktörer behöver jobba tätare tillsammans för att vi ska kunna värna vår resurs och säkra tillgången på det vatten som samhället behöver. Klicka på bilden för att höra hennes tankar om hur viktigt det är med samarbete mellan olika vattenaktörer.

Lena Söderberg, Generaldirektör SGU

Lena Söderberg, Generaldirektör SGU

Klimatsäkert vatten träffade Kristina Yngwe, riksdagsledamot samt ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Klicka på bilden nedan och hör hur viktig hon tycker att vattenfrågan är, samt att den måste hanteras ur ett brett hållbarhetsperspektiv även politiskt.

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Vi träffade Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Klicka på bilden nedan för att höra henne berätta om att vattenresursfrågan nu  är en prioriterad fråga för många näringar i Sverige och att livsmedelsindustrierna tar frågan på allvar.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsforetagen

Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen

Klimatsäkert vatten har träffat Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten. Inte bara kvalitet utan också kvantitet – Mats lyfter ett viktigt perspektiv i vattenfrågan.

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

Klimatsäkert vatten pratade med Patrik Perbeck på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap. Han menar att myndigheter och kommuner måste planera för kris och höjd beredskap även när det gäller mer långsamma förlopp som vattenbrist. Patrik passar också på att tipsa om en möjlighet till för kommuner att genomföra åtgärder som skyddar mot översvämningar.

Patrik Perbeck, MSB

Patrik Perbeck, MSB

Industrin vill spara vatten men de behöver stöd och hjälp och goda exempel måste spridas. Peter Forss på Sveriges Bryggerier förslår att tillsynspersonal kan vara bärare av erfarenheter. Klicka på filmen nedan för att höra Peters intervju med Klimatsäkert vatten.

Peter Forss, Sveriges Bryggerier

Peter Forss, Sveriges Bryggerier

Dricksvattenförsörjningen behöver anpassas till förändringar i klimatet. Livsmedelsverket har gett ut en handbok som vill stötta kommunerna i arbetet med sin framtidsäkring. Ta chansen att använda den, råder Per-Erik Nyström när initiativet Klimatsäkert vatten träffar honom.

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Peter Malm delar med sig av sina expertkunskaper kring jordbrukets vattenproblematik till initiativet Klimatsäkert vatten. Han menar att dagvatten är en outnyttjad källa för bevattning i jordbruket.

Peter Malm, Hushållningssällskapet

Peter Malm, Hushållningssällskapet

Vi träffade Nina Fall som jobbar med hållbarhet på Ikea. Hon berättar att det i i Ikeas cirkulära strategi ingår att stötta kunderna att göra hållbara val och leva ett hållbart liv. Klimatsäkert vatten träffade henne för att prata om näringslivet utmaningar och möjligheter. Klicka på bilden för att ta del av vår intervju med Nina.

Nina Fall, IKEA

Nina Fall, IKEA

Klimatsäkert vatten träffade Niclas Hjerdt på SMHI för att prata om vad som behövs för att vi ska fram data om vattentillgång som i dag saknas som planeringsunderlag på olika nivåer i samhället. Vi behöver få ett grepp över vattenanvändningen i landet, men det måste ske utifrån avrinningsperspektivet, menar Niclas. Klicka på bilden för att höra honom resonera över vad som behöver ske.

Niclas Hjerdt, SMHI

Niclas Hjerdt, SMHI

Klimatsäkert vatten träffade  även Peter Sörngård på Svenskt Vatten. Han menar att den gemensamma bilden över vattensituationen är viktig att få fram. Men det är även viktigt att den kommuniceras ut. Klicka på bilden för att se och höra Peter reflektera över vattensituationen i Sverige.

Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Peter Sörngård, Svenskt Vatten

 

Vi träffade Glenn Oredsson, LRF’s representant i initiativet Klimatsäkert vatten som reflekterar över jordbrukets behov tillsammans med Eric Wallin på Västraby gård, en av Skånes stora mjölkgårdar. Vatten behövs inte bara för dricksvatten till djuren och också för att kunna producera foder. Klicka på bilden nedan för att lyssna på deras reflektioner.

Eric Wallin, Västraby gård & Gunnar Oredsson, LRF

Eric Wallin, Västraby gård & Glenn Oredsson, LRF

En av de vi intervjuade var Elin Gustafsson, Tjänstgörande statsrådsersättare i Riksdagen (S). Hon ställer sig frågorna; vad kan vi göra här och nu och vad behöver vi göra långsiktigt?  Hon menar att vi behöver ta ett större ansvar för vattenfrågan, nu och i framtiden, men att varken staten eller enskilda aktörer kan ta hela ansvaret. Lyssna på intervjun med Elin Gustafsson i filmklippet nedan.

Elin Gustavsson, Riksdagen (S)

Elin Gustafsson, Riksdagen (S)

En annan person vi pratat med är Bengt Persson, vd på Foodhills. Han menar att systemtänk är ett nyckelord för att lösa våra samhällsutmaningar och att Foodhills vision är att bli ledande i system för cirkulär livsmedelsproduktion och vattenfrågan blir då central. Klicka på bilden och hör honom prata om vattenfrågan.

Bengt Persson, vd Foodhills

Bengt Persson, vd Foodhills

Vi träffade även Anna Schreil, VP Operations, och Peter Neiderud, Director Supply Chain, Quality and Environment på The Absolut Company. De menar att alla behöver vatten och att samarbete i hela kedjan är A och O för att lösa vattenfrågan. Men att arbeta tillsammans ger också andra värden. Klicka på länken nedan för att hör dem utveckla resonemanget.

AnnaSchreil & Peter Neiderud - The Absolut Company

Anna Schreil & Peter Neiderud – The Absolut Company

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet bedriver spännande forskning kring kommunsamverkan och krishantering. Hennes rapport ’Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner’ finansierad av Svenskt Vatten Utveckling har just släppts. Vi har träffat henne för att höra hur initiativet Klimatsäkert vatten kan dra nytta av hennes erfarenheter från det arbetet.

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Vi träffade Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska branschorganisationen inom VA, DANVA. Hör honom prata om att det i Danmark finns en tydlig och gemensam prioritering av vattenresursen samt hur det fungerar i praktiken.

Claus Vangsgaard, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

En av de intervjuer vi gjorde var med Marcus Hoffman, expert vatten och växtnäring på LRF. Hör honom prata om hur lantbruket påverkas av av variationen i vattentillgången.

Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

 

Vi har även pratat med Johan Persson, VA-chef på Simrishamns kommun. Klicka på bilden nedan för att höra honom prata om att  finansiering och lagstiftning måste hänga med för att vi ska kunna få till den innovation som krävs och möta framtidens utmaningar med vattenresursfrågan.

Johan Persson, VA-chef Simrishamn

Johan Persson, VA-chef Simrishamn

 

Nedladdningsbara dokument


Kontaktperson

Marie Nordkvist

Kommunikationschef

010-515 10 60

marie.nordkvist@sydvatten.se