Information om förändrad vattensammansättning under ledningsarbetet

Följer orter får en ändrad vattensammansättning (tabell nedan):

  • Lunds centralort
  • Stångby
  • Odarslöv
  • Hardeberga
  • Flyingeby och delar av Södra Sandby
  • Flyinge i Eslövs kommun
  • sydöstra delen av Hjärup i Staffanstorps kommun.

Vi bedömer att hushåll och den vanliga konsumenten inte kommer att märka av förändringen över huvud taget. Vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt.

Här följer specifik information till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag samt sjukhus (speciellt dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar).

Omkoppling av vattenledning

Under vecka 43 kommer Sydvatten att koppla in en ny vattenledning i södra Lund. Det innebär att det södra distributionsområdet helt kommer att försörjas av Vombverket.

Vombverket har kapacitet att leverera det vatten som under normala förhållanden brukas i berörda kommuner. För att säkerställa leveranser är det lämpligt att vidta vissa åtgärder för att minska förbrukningen av dricksvatten tills Ringsjöverket kan kopplas in igen under vecka 44. Kommuner och verksamheter i det södra distributionsområdet uppmanas även att bidra med åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Ändringar i vattensammansättning – kontroll av parametrar

Vi bedömer att hushåll och den vanliga konsumenten inte kommer att märka av förändringen över huvud taget. Vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt.

Men det kan i vissa delar märkas att vattnet blir lite hårdare och med lite mer kalkutfällningar som resultat. Där finns en liten risk för grummel, färg-, smak- och luktförändringar vid omställningen.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus (speciellt dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar).

Företag och exempelvis sjukvårdsinrättningar bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att den ändrade vattensammansättningen inte medför störningar.

Desinfektionsmedlet monokloramin används för att skydda dricksvattnet i ledningarna. Det är doserat i en låg dos. Halter på 0,1 mg/l kan normalt förekomma i dricksvatten. Sjukvårdsinrättningar som bereder infusionslösningar bör kontrollera så att lämpliga åtgärder vidtas/fungerar som de ska. Detta omfattar även eventuell hemdialys om patienten får vatten från detta område.

För dig med akvarium

För dig som har fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontroller de parametrar som är av vikt för akvarier. Om du har frågor kan möjligen din zooaffär upplysa vidare.

Tabell för vattensammansättningen i berörda områden okt 2021

För utskrift, klicka på länken: Tabell Vattensammansättning 2021