Nyheter

Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

12 augusti 2015

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den…


Det här är bildtexten

Sydvatten och Lunds universitet samarbetar för att höja vattnets värde

23 juni 2015

Kursen Tänk H2O! tar plats på internationell pedagogikkongress. – Det är oerhört viktigt att unga människor får möjlighet att lära sig om framtida vattenutmaningar på…


vombverket-process-s

Stipendium bidrar till branschens återväxt

23 juni 2015

Att säkra tillgången till rent vatten är en av framtidens viktigaste utmaningar på både lokal och global nivå. I Sydvattens uppdrag som samhälls­aktör ingår ansvar…


Biofilmen – viktigt arbetsredskap med okänt innehåll

18 juni 2015

Konstgjord infiltration innebär att vatten från en sjö eller ett vattendrag pumpas ut i dammar där det långsamt sjunker ner genom sandlager. På sandkornens yta…


Sydvatten förnyar utanför Asmundtorp

18 juni 2015

Strax utanför Asmundtorp, vid väg 17, har arbete inletts med att bygga en ny kammare för vattenmätning. Den nya kammaren ska ersätta en äldre i…