Nyheter

vombverket-process-s

Stipendium bidrar till branschens återväxt

23 juni 2015

Att säkra tillgången till rent vatten är en av framtidens viktigaste utmaningar på både lokal och global nivå. I Sydvattens uppdrag som samhälls­aktör ingår ansvar…


Biofilmen – viktigt arbetsredskap med okänt innehåll

18 juni 2015

Konstgjord infiltration innebär att vatten från en sjö eller ett vattendrag pumpas ut i dammar där det långsamt sjunker ner genom sandlager. På sandkornens yta…


Sydvatten förnyar utanför Asmundtorp

18 juni 2015

Strax utanför Asmundtorp, vid väg 17, har arbete inletts med att bygga en ny kammare för vattenmätning. Den nya kammaren ska ersätta en äldre i…


Vattenskyddsområde – viktigt för alla

17 juni 2015

Bara 40 procent av Sveri­ges befolkning får dricks­vatten från en vattentäkt som har ett modernt skydd enligt miljöbalken. På flera håll i landet pågår därför projekt…


Membranteknik presenterades på dricksvattenkonferensen NORDIWA

4 juli 2014

I början av juni samlades drygt 200 av Nordens ledande experter inom dricksvattenproduktion till den 9:e Nordiska dricksvattenkonferensen i Helsingfors. NORDIWA arrangeras vartannat år och…