Nyheter

Brunare råvatten ett växande problem

18 september 2015

På den internationella specialistkonferensen NOM 6 presenteras aktuell forskning utmaningar och lösningar. Vattnet i världens råvattentäkter blir allt brunare. Den så kallade brunifieringen beror på…


Om brunare råvatten i SVT Nyheter Skåne

13 augusti 2015

Framtidens råvatten kommer att kräva mer omfattande reningsprocesser och blir därmed en stor utmaning för alla VA-verksamheter. Se inslaget från den 7 september. I inslaget…


Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

12 augusti 2015

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den…


Det här är bildtexten

Sydvatten och Lunds universitet samarbetar för att höja vattnets värde

23 juni 2015

Kursen Tänk H2O! tar plats på internationell pedagogikkongress. – Det är oerhört viktigt att unga människor får möjlighet att lära sig om framtida vattenutmaningar på…


vombverket-process-s

Stipendium bidrar till branschens återväxt

23 juni 2015

Att säkra tillgången till rent vatten är en av framtidens viktigaste utmaningar på både lokal och global nivå. I Sydvattens uppdrag som samhälls­aktör ingår ansvar…