Nyheter

Kokskran Foto Lars Owesson

Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

2 mars 2016

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts på vattenverket. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades….


De första rören till Sydvattens nya råvattenledning har levererats till Ringsjöverket. Foto: Sydvatten

Råvattenledning ger dubbel säkerhet

19 februari 2016

Sydvatten bygger en andra råvattenledning för Bolmenvatten till Ringsjöverket. Avtal har tecknats med entreprenören Peab AB. Den 2,5 mil långa råvattenledningen är ett av Sydvattens…


Vid Bolmens strand Foto Judith Etzold

Sydvatten i Östersjösamarbete för renare vatten

17 december 2015

Efter årsskiftet startar det treåriga projektet VillageWaters. Syftet är att hitta miljövänliga och hållbara system för enskilda avlopp i länderna runt Östersjön och därmed minska…


Dricksvattnet i del av Lund, Eslöv och Hjärup får annan sammansättning

29 november 2015

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts och nu ska den kopplas in. Under tiden som inkopplingen görs kommer Ringsjöverket att vara i…


Stipendiaternas-egen-station-Arkimedes-princip-ht-2015

Sök stipendiet Tänk H2O!

13 november 2015

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…