Nyheter

Foto Ulrika Vendelbo

Lediga tjänster

22 mars 2016

Sydvatten söker till Vombverket: underhållschef samt driftreparatör för tillsvidareanställning och driftreparatör för visstidsanställning. Sydvatten AB producerar säkert dricksvatten till 75 procent av Skånes befolkning och…


Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott.

18 mars 2016

Det är slutsatsen av det treåriga forskningsprojektet GenoMembran, som har sammanfattats i en slutrapport författad av Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén, Alexander Keucken från VIVAB och…


Kokskran Foto Lars Owesson

Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

2 mars 2016

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts på vattenverket. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades….


De första rören till Sydvattens nya råvattenledning har levererats till Ringsjöverket. Foto: Sydvatten

Råvattenledning ger dubbel säkerhet

19 februari 2016

Sydvatten bygger en andra råvattenledning för Bolmenvatten till Ringsjöverket. Avtal har tecknats med entreprenören Peab AB. Den 2,5 mil långa råvattenledningen är ett av Sydvattens…


Vid Bolmens strand Foto Judith Etzold

Sydvatten i Östersjösamarbete för renare vatten

17 december 2015

Efter årsskiftet startar det treåriga projektet VillageWaters. Syftet är att hitta miljövänliga och hållbara system för enskilda avlopp i länderna runt Östersjön och därmed minska…