Nyheter

Vid Bolmens strand Foto Judith Etzold

Sydvatten i Östersjösamarbete för renare vatten

17 december 2015

Efter årsskiftet startar det treåriga projektet VillageWaters. Syftet är att hitta miljövänliga och hållbara system för enskilda avlopp i länderna runt Östersjön och därmed minska…


Dricksvattnet i del av Lund, Eslöv och Hjärup får annan sammansättning

29 november 2015

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts och nu ska den kopplas in. Under tiden som inkopplingen görs kommer Ringsjöverket att vara i…


Stipendiaternas-egen-station-Arkimedes-princip-ht-2015

Sök stipendiet Tänk H2O!

13 november 2015

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…


Hur möter vi framtidens vattenutmaningar?

4 november 2015

Det är temat för en seminariedag som arrangeras av Sweden Water Research 27 november. Ur programmet: Samarbete för forskning – Hur får man tre organisationer…


Ny webbsida

1 oktober 2015

Sydvattens webbsida har bytt utseende. Under en övergångsperiod redigeras innehållet. Vi ber om överseende med att alla sidor ännu inte är helt färdiga eller uppdaterade.