Är du gymnasielärare? Vill du åka med dina elever på en tvådagars vattenkurs, helt gratis? I så fall ska du söka stipendiet Tänk H2O! Under två intensiva dagar vid sjön Bolmen i Småland arbetar elever och lärare vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter.

Här finns en lista med ämnesförslag för dig som ska skriva ditt gymnasiearbete. Om du väljer ett ämne ur vår lista får du kontakt med ett bollplank, det vill säga en expert som arbetar med vatten- eller andra hållbarhetsfrågor.
Ditt bollplank drivs av Lunds universitet och Sydvatten.

Drick kranvatten riktar sig till lärare och elever på högstadiet. Här finns färdiga, målanpassade lektioner om vatten. Drick kranvatten är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 delägar­kommuner. Syftet är att öka kunskapen kring kranvatten.

Den amerikanska forskaren Joan Rose tilldelas 2016 års världsvattenpris för att genom sitt arbete ha bidragit till en friskare värld. Joan Rose, som har kartlagt…

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…

I Örebroregionen planeras för Vätternvatten i kranarna. Men det krävs en fyra mil lång tunnel för att leda vattnet norrut. För närvarande får 250 000…