Är du gymnasielärare? Vill du åka med dina elever på en tvådagars vattenkurs, helt gratis? I så fall ska du söka stipendiet Tänk H2O! Under två intensiva dagar vid sjön Bolmen i Småland arbetar elever och lärare vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter.

Här finns en lista med ämnesförslag för dig som ska skriva ditt gymnasiearbete. Om du väljer ett ämne ur vår lista får du kontakt med ett bollplank, det vill säga en expert som arbetar med vatten- eller andra hållbarhetsfrågor.
Ditt bollplank drivs av Lunds universitet och Sydvatten.

Drick kranvatten riktar sig till lärare och elever på högstadiet. Här finns färdiga, målanpassade lektioner om vatten. Drick kranvatten är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 delägar­kommuner. Syftet är att öka kunskapen kring kranvatten.

Sydvatten har blivit inbjudet att presentera kommunikationsprojektet Tänk H20! under Nordiska dricksvattenkonferensen 28-30 september. Sydvatten kommer att presentera Tänk H20! den 28 september med en…

IWA har bjudit in Sydvatten till världsvattenkonferensen i Brisbane, Australien, för att presentera kommunikationsprojektet Tänk H2O!   – Det är glädjande att IWA ser vikten av…

Den amerikanska forskaren Joan Rose tilldelas 2016 års världsvattenpris för att genom sitt arbete ha bidragit till en friskare värld. Joan Rose, som har kartlagt…