Tänk H2O! är ett stipendium som kan sökas av lärare på gymnasieskolor i Sydvattens delägarkommuner. Stipendiet består av en två dagars vattenkurs för lärare och elever vid sjön Bolmen i Småland.

Bollplanksprojektet drivs av Lunds universitet och Sydvatten. Här finns en lista med ämnen kring vatten- och andra hållbarhetsfrågor att välja ur för de elever som ska skriva gymnasiearbeten. De som väljer ett ämne ur listan får kontakt med ett bollplank/en expert.

Drick kranvatten är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 delägar­kommuner. Syftet är att öka kunskapen kring kranvatten.Cirka 30 000 elever i årskurs 6–9 berörs av projektet.

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…

I Örebroregionen planeras för Vätternvatten i kranarna. Men det krävs en fyra mil lång tunnel för att leda vattnet norrut. För närvarande får 250 000…

Astradskolan i Ljungby blev den första skolan utanför Skåne att få en kranvattenautomat. Ytterligare 11 skolor i Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte kommuner står på…