Tänk H2O! är ett stipendium som kan sökas av lärare på gymnasieskolor i Sydvattens delägarkommuner. Stipendiet består av en två dagars vattenkurs för lärare och elever vid sjön Bolmen i Småland.

Bollplanksprojektet drivs av Lunds universitet och Sydvatten. Här finns en lista med ämnen kring vatten- och andra hållbarhetsfrågor att välja ur för de elever som ska skriva gymnasiearbeten. De som väljer ett ämne ur listan får kontakt med ett bollplank/en expert.

Drick kranvatten är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 delägar­kommuner. Syftet är att öka kunskapen kring kranvatten.Cirka 30 000 elever i årskurs 6–9 berörs av projektet.

Stipendiaternas egen station Arkimedes princip ht 2015

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en…

Hand med glas

I Örebroregionen planeras för Vätternvatten i kranarna. Men det krävs en fyra mil lång tunnel för att leda vattnet norrut. För närvarande får 250 000…

Flaskor kranvattenautomat

Astradskolan i Ljungby blev den första skolan utanför Skåne att få en kranvattenautomat. Ytterligare 11 skolor i Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte kommuner står på…