ronneholmsmosse

Samråd angående nytt miljötillstånd för Sydvattens slamhantering

13 mars 2017

Med anledning av att Sydvatten kommer att söka nytt miljötillstånd för fortsatt slamhantering ges berörda tillfälle att lämna synpunkter.

Sydvatten kommer att söka tillstånd till fortsatt hantering av vattenverksslam på Sydvattens anläggning på Rönneholms mosse. Detta innebär ett fortsatt tillstånd för avvattning av det slam som uppkommer när sjövattnet från Bolmen bereds till dricksvatten. Tillstånd söks också för att fortsättningsvis kunna deponera det avvattnade slammet. Anledningen till att nytt tillstånd behöver sökas är att nuvarande tillstånd delvis är tidsbegränsat samt även att Sydvatten behöver kunna avvattna och deponera en större mängd vattenverksslam, jämfört med nuvarande tillstånd.

Sydvatten kommer att söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Miljökonsekvenserna kommer att beskrivas närmare när ansökan lämnas in. Samrådet är det första steget i en tillståndsansökan.

Sydvatten kommer även samråda med Länsstyrelsen, Eslövs kommun, den lokala Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Rönneåns vattenråd och med särskilt berörda. Allmänheten samråds med genom kungörelser i Skånska Dagbladet och Sydsvenskan.

Här kan du få mer information om sökt verksamhet.

Synpunkter och samrådstid

Ni är välkomna att senast den 10 april 2017 lämna skriftliga synpunkter till:

Magdalena Lindberg Eklund, utredningsledare

E-post: magdalena.lindberg.eklund@sydvatten.se

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21
215 32 Malmö

Tel. 040-351656

I årsredovisningen för 2015 på sidan 18-19 kan du läsa mer om Rönneholms mosse.