Foto Sydvatten

Ekonomi

2015 i korthet:

  • Bolaget har beslutat att råvatten från sjön Bolmen ska användas vid Vombverket, ett beslut av stor strategisk betydelse. Förutom råvatten-redundans möjliggörs en kapacitetsutbyggnad vilket medför en högre total säkerhet i Sydvattens dricksvattenproduktion.
  • Vombsjöns vatten innehåller höga halter av cyanobakterier, fosfor och toxiner. Kommande klimatförändringar riskerar att öka problemen. Tillsammans med Livsmedelsverket genomför vi forskningsprojekt för att förbättra vattnets kvalitet innan det når infiltrationsdammarna i Vombfältet.
  • En av Sveriges största UV-anläggningar har under 2015 uppförts på Ringsjöverket. Anläggningen som har kostat 64 miljoner kronor består av tre UV-aggregat med totalt 468 ljuskällor.
  • Vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är många då det gäller att trygga återväxten i VA-branschen. Vid Bolmen genomför Sydvatten VA-Sveriges största pedagogiska kommunikationsprojekt – Tänk H2O! – som riktar sig till gymnasieungdomar.

Framsida årsredovisning 2015