Foto Sydvatten

Ekonomi

2016 i korthet:

  • Sydvatten – 50 år av samarbete. Jubileet firades med utgivning av boken H2O – från självklarhet till samhällsutmaning.
  • Beslut har fattats om att anlägga en forskningsstation vid Bolmen.
  • Sydvattens två första industridoktorander disputerade. Beslut har fattats om att leda Bolmenvatten till Vombverket.
  • En UV-anläggning togs i bruk på Ringsjöverket.
  • Byggandet av råvattenledningens första etapp inleddes.