Bolmen Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Klimatsäkert vatten

– behov och lösningar för medborgaren och samhället

Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare, vilket gör vattenresursen permanent mer sårbar. Många intressen gör anspråk på samma vattenresurs och ställs emot varandra. Samtidigt saknas adekvata former och medel för att hantera situationen, som avslöjar brister i hur vattenresursen förvaltas, med avseende på lagstiftning, finansiering, ansvarsfördelning, samordning och styrning.

Det saknas helhetsgrepp om vattenfrågan, samtidigt som läget snabbt blir alltmer akut. För att säkra vattenförsörjningen för samtliga intressenter, idag och för framtiden, krävs ett omtag.
Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Därför genomlyser vi nu vattenfrågan ur en mängd samhällsperspektiv, utifrån behov, förutsättningar, hinder, konflikter och möjligheter, idag och i framtiden. Utredningen kommer att vila på intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv, samt litteraturstudier och erfarenheter från andra länder. Utredningen kommer att publiceras sommaren 2019 och presenteras bland annat i Almedalen.

En av de vi intervjuat är Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Klicka på bilden nedan för att höra henne berätta om att vattenresursfrågan nu  är en prioriterad fråga för många näringar i Sverige och att livsmedelsindustrierna tar frågan på allvar.

Bild_Sara_Sundquist_Naringspolitisk_expert_Livsmedelsforetagen

Sara Sundquist, näringspolitisk, Livsmedelsföretagen

 

Hör även vad Jakob Granit, GD på HaV säger om vattenresursfrågorna i Sverige:

Jakob Granit, GD HaV

Jakob Granit, GD HaV

Nedladdningsbara dokument


Kontaktperson

Marie Nordkvist

Kommunikationschef

010-515 10 60

marie.nordkvist@sydvatten.se