Nyheter

Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden

16 december 2016

Årets hållbarhetsindex, som branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört för tredje året i rad, visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt bra…


UV-aggregat Foto Hjalmar Arvison

UV-ljus ger säkrare dricksvatten

15 december 2016

Sveriges största UV-anläggning har byggts på Ringsjöverket och har nu invigts. -Anläggningen är en del av Sydvattens strategi för en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning i regionen,…


tank_h2o_topimg

Framtidens VA-personal utbildas vid Bolmen

8 december 2016

Vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är stora då det gäller att trygga återväxten…


Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

8 november 2016

Vid Ringsjöverket har de sista installationerna av den nya UV-anläggningen genomförts. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades….


Angelica Lidén disputerar

25 oktober 2016

Den 28 oktober disputerar Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén med avhandlingen Safe drinking water in a Changing Environment – Membrane filtration in a Swedish Context. Angelica…