Nyheter

Sydvattens VD till dricksvattenutredning

25 september 2013

Sydvattens VD, Jörgen Johansson, har av Svenskt Vatten utsett till VA-branschens representant i den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning”. Svenskt Vatten har även föreslagit en…


Sydvatten utvalt av Science Link

6 september 2013

Sydvatten är ett av 47 företag i Europa som har valts ut att delta i EU-projektet Science Link. Sydvattens forsknings- och utvecklingsavdelning får nu möjlighet…


Regleringsdammen vid Vombsjön är återställd

28 juni 2013

Sydvattens och Trafikverkets arbete med att reparera regleringsdammen och vägbron vid Vombsjöns utlopp i Kävlingeån är nu färdigställt. Gjutningar har utförts för att åtgärda de…


Vem tar ansvar för svenskt dricksvatten?

26 juni 2013

Välkommen på Sydvattens frukostseminarium i Almedalen med bland andra Maria Wetterstrand och Björn Risinger! Onsdag den 3 juli, kl 8.00-9.00 i Öresundshuset, frukost från kl…


Nationell dricksvattenkonferens i Göteborg

23 april 2013

I Göteborg samlades i förra veckan representanter för den svenska dricksvattenbranschen till en nationell konferens kring dricksvattenproduktion. Konferensen fungerar som en mötesplats för forskare, myndigheter,…