Nyheter

Ny webbsida

1 oktober 2015

Sydvattens webbsida har bytt utseende. Under en övergångsperiod redigeras innehållet. Vi ber om överseende med att alla sidor ännu inte är helt färdiga eller uppdaterade.


Säkert vatten från Vombsjön och Bolmen

25 september 2015

Idag har vi ett dricksvatten som uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal både från Vombsjön och Bolmen. För att klara framtidens utmaningar med klimatförändringarna som…


Brunare råvatten ett växande problem

18 september 2015

På den internationella specialistkonferensen NOM 6 presenteras aktuell forskning utmaningar och lösningar. Vattnet i världens råvattentäkter blir allt brunare. Den så kallade brunifieringen beror på…


Om brunare råvatten i SVT Nyheter Skåne

13 augusti 2015

Framtidens råvatten kommer att kräva mer omfattande reningsprocesser och blir därmed en stor utmaning för alla VA-verksamheter. Se inslaget från den 7 september. I inslaget…


Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

12 augusti 2015

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den…