Nyheter

Sydvatten har de tillstånd som krävs för Bolmentunneln

8 april 2014

–  Äntligen är det klarlagt att Sydvatten har de tillstånd som krävs för Bolmentunneln och dricksvattenförsörjningen för Skåne är tryggad, säger Emmanuel Morfiadakis styrelseordförande Sydvatten….


Membranteknik för säkrare dricksvatten

17 januari 2014

Alla är beroende av ett säkert dricksvatten. Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott. Sedan två år deltar Sydvatten i GenoMembran, ett forskningsprojekt om membranteknik….


Så här fungerar dricksvattenförsörjningen i västra Skåne

20 december 2013

Varifrån kommer vattnet? Från kommunen? Sydvatten? VA SYD? NSVA? Vem gör vad och hur hänger verksamheterna ihop? Vi reder ut begreppen. Vattenförsörjningen i västra Skåne…


On line-mätare för övervakning av dricksvattenkvalitet

11 december 2013

Sydvattens nya kartläggning av on line-mätare underlättar för branschen att hitta rätt instrument för realtidsmätning av vatten och avlopp. On-linemätare är verktyg för att övervaka…


Vetenskapsrådet stödjer Sydvattens forskning om bakterier i dricksvatten

8 november 2013

Sydvatten och Lunds universitet har tilldelats 2,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett gemensamt forskningsprojekt. Syftet är att ta reda på hur mikrobiell rening av…