Nyheter

Sydvatten förnyar utanför Asmundtorp

18 juni 2015

Strax utanför Asmundtorp, vid väg 17, har arbete inletts med att bygga en ny kammare för vattenmätning. Den nya kammaren ska ersätta en äldre i…


Vattenskyddsområde – viktigt för alla

17 juni 2015

Bara 40 procent av Sveri­ges befolkning får dricks­vatten från en vattentäkt som har ett modernt skydd enligt miljöbalken. På flera håll i landet pågår därför projekt…


Membranteknik presenterades på dricksvattenkonferensen NORDIWA

4 juli 2014

I början av juni samlades drygt 200 av Nordens ledande experter inom dricksvattenproduktion till den 9:e Nordiska dricksvattenkonferensen i Helsingfors. NORDIWA arrangeras vartannat år och…


Välkommen till Sydvattens seminarium i Almedalen

5 juni 2014

Sveriges dricksvattenförsörjning – klarar kommunerna utmaningarna? Fredag 4 juli kl. 10.30–11.30 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats Deltagare: Gunnar Holmgren, särskild utredare Dricksvattenutredningen Agneta Granberg, ordförande Svenskt…


Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

14 maj 2014

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB. I…