Nyheter

SWR-doktorander_2018

Sweden Water Research-dagen 2018

18 december 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom…


fallskarm1

Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

11 december 2018

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras…


vattenlacka

Teknisk samverkan över gränserna

5 december 2018

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att…


Panoramabild Bolmen juli 2006
Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället

27 november 2018

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare,…


Ur Sobonarapporten 2018

Vill du också ha ett arbete som gör världen lite bättre och som tänker på kommande generationer?

16 november 2018

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobonarapporten 2018 som fokuserar…