Nyheter

Klimatanpassad_dricksvattenproduktion_Livsmedlesverket

Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

14 februari 2019

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och…


Panoramabild Bolmen juli 2006
Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Klimatsäkert vatten – behov och lösningar för medborgaren och samhället

11 februari 2019

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare,…


Screenshot_SVT_morgonstudion_8feb2019_VA-branschen_2

“Stora höjningar av VA-avgifter” /SVT – Morgonstudion 8 feb 2019

8 februari 2019

Morgonstudion på SVT tar upp frågan om Sveriges åldrande VA-infrastruktur och det omfattande nationella renoveringsbehov som finns. Titta på en intervju med Svenskt Vattens VD Pär…


Bolmen Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

8 februari 2019

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som…


Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster. Foto: Pixabay

Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

22 januari 2019

Sweden Water Researchs nya projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar…